Trasa przejazdu

Lista Przystanków:

Tokarnia (Kluski) - Przystanek
Więciórka (Hajdukówka) - Przystanek