dodano do planera
usunięto z planera
Historia Portalu
Historia Portalu
Portal Ziemi Myślenickiej powstał na drodze współpracy trzech LGD: Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Lokalna Grupą Działania Klimas oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. Projekt powstał ramach działania „Wdrożenie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Pierwsze pomysły na Portal internetowy pojawiły się już wiosną 2010r. W Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyła się pierwsza prezentacja pomysłu na utworzenie interaktywnej platformy integrującej cały teren powiatu myślenickiego. Pomysłodawcą na powstanie portalu była LGD Turystyczna Podkowa. 
Ważne daty dla powstanie Portalu Ziemi Myślenickiej:
12.09.2011r. – Pierwsze spotkanie przedstawicieli trzech Lokalnych Grup Działania  w Porębie. Wstępne rozmowy na temat zakresu projektów współpracy.
01.12.2011r. – Spotkanie w  biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa -  przedstawienie zarysów projektu oraz ustalenie budżetu. 
20.01.2012r. – Kolejne  spotkanie w Biurze Lokalna Grupy Działania Między Dalinem i Gościbią – ustalenie terminu  spotkania w sprawie podpisania umowy oraz ustalenie zakresów obowiązków partnerów projektu.
16.02.2012r. – W Urzędzie Miasta Myślenice podpisano  umowę intencyjną dotyczącą projektu współpracy między Lokalnymi Grupami Działania.
21.02.2013r. - Podpisanie umowy współpracy na realizacje operacji pn. Portal Ziemi Myślenickiej (PZM).
Kolejnym ważnym etapem było rozpoczęcie pracy Biur nad przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. 
Od lata 2013r. rozpoczęła się realna praca nad Portalem Ziemi Myślenickiej (PZM)
W dniu 15 listopada 2013r. podpisano umowę nr 00046-6931-UM0600002/13 na realizację operacji 
z Urzędem Marszałkowskim. Projekt był dwu-etapowy, w pierwszym etapie powstał szkielet portalu w drugim zaś jego wypełnienie oraz promocja.
Dzięki Portalowi Ziemi Myślenickiej możemy odkryć  tajemnice i skarby regionu. Specjalnie przygotowaliśmy Serwis wykorzystujący najnowsze technologie informatyczne umożliwiające zaplanowanie niezapomnianej podróży w zaciszu domowego ogniska.
Systematycznie rozwijana i uzupełniana baza obiektów zabytkowych, walorów krajobrazowych i infrastruktury turystycznej oraz interaktywna mapa Ziemi Myślenickiej umożliwią  spacer bez wychodzenia z domu.