dodano do planera
usunięto z planera
Gmina Dobczyce
Gmina Dobczyce

Gmina Dobczyce leży na Pogórzu Wielickim w sąsiedztwie Beskidu Makowskiego i Wyspowego, w dolinie rzeki Raby.
Jej obszar to 66,4 km2, zamieszkiwany przez ok. 15 tys. osób. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice.

Ważnym i zarazem charakterystycznym elementem dobczyckiego pejzażu jest Jezioro Dobczyckie i spoglądający na miasto ze Wzgórza Starego Miasta XIV – wieczny zamek.

Ruiny Średniowiecznego Zamku
Początków istnienia zamku  nie udało się do dziś ustalić, bez wątpienia stał on jednak już w XII wieku. Był on warownią typu górskiego włączoną do obrony Krakowa. Na zamku były dwa dziedzińce - dolny i górny. Najstarszą częścią zamku była prawdopodobnie baszta kwadratowa pochodząca z pierwszego etapu budowy.
W XVI wieku średniowieczny zamek został przebudowany w stylu renesansowym przez starostę dobczyckiego Sebastiana Lubomirskiego. Za panowania św. Kazimierza Jagiellończyka w zamku mieściła się „Akademia” dla synów królewskich, którzy kształcili się pod okiem Jana Długosza. W roku 1655 miasto i zamek  został zniszczony przez „Potop Szwedzki”,
a 2 lata później przez księcia siedmiogrodzkiego  Jerzego II Rakoczego. Próby ratowania i częściowej odbudowy warowni podjął Michał Jordan. W zrekonstruowanej części znajduje się Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego.

W sąsiedztwie zamku znajduje się Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego, który jest częścią Muzeum Regionalnego PTTK . Został on wpisany na Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.

Mury miejskie na na wzgórzu Starego Miasta
Mury Starego Miasta z XIV i XV w – do dziś zachowane relikty to jedynie fragmenty murów obronnych, bramy wjazdowej i baszt.  Mury miały kształt nieregularnego pięciokąta. Niegdyś zaopatrzone w krenelaże i blanki strzelnicze, galerię dla straży, strzelnice kluczowe, skutecznie broniły Miasta. Dopiero artyleria z okresu „potopu szwedzkiego” skutecznie zniszczyła  budowlę. Pozostałości fortyfikacji zostały zabezpieczone w 1901 roku przez Towarzystwo Galicyjskie, w latach 70-tych XX wieku ratowano mury przed zawaleniem, a w roku 2010 wykonano prace konserwatorskie.
Na terenie Dobczyc znajduje się również zapora otwarta dla ruchu turystycznego.

Więcej informacji: www.dobczyce.pl

GALERIA: