dodano do planera
usunięto z planera
Gmina Lubień
Gmina Lubień

Gmina Lubień obejmuje pasmo Beskidu Wyspowego i Beskidu Średniego. Jej obszar to 7501 ha, zamieszkiwany przez prawie 10tys. mieszkańców. Gmina powstała w 1973 roku , a w jej skład weszły 4 wsie: Lubień, Tenczyn, Krzeczów i Skomielna Biała.

Położenie poszczególnych wsi Gminy Lubień w dolinach śródgórskich stwarza korzystny mikroklimat. Oprócz klimatu – bogactwem Gminy są krajobrazy - łagodne góry i wzniesienia, porośnięte
w górnych partiach lasami, z bogatym poszyciem. Środkowe i dolne części stoków pokryte są łąkami
i polami uprawnymi, tworząc krajobraz charakterystyczny dla podgórskich miejscowości.
Stosunkowo łatwo dostępne góry, otaczające Gminę Lubień, wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu
i bogatą szatą roślinną, tworzą doskonałe warunki do uprawiania turystyki, rekreacji oraz różnych form czynnego wypoczynku.

Pierwsze wzmianki o gminie pojawiają się w źródłach w roku 1360 - Kazimierz Wielki wystawił wówczas przywilej lokacyjny Mikołajowi z Uścia. W ten sposób osadzono wieś Lubień.

Więcej informacji: www.lubien.pl

GALERIA: