dodano do planera
usunięto z planera
Gmina Raciechowice
Gmina Raciechowice

Gmina Raciechowice leży na pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego, na granicy dwóch makroregionów: Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidu Zachodniego.  Jej obszar to 61 km2, a liczba ludności wynosi  6 tys.  W skład Gminy Raciechowice wchodzi 15 sołectw: Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice oraz Żerosławice.

Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb.Gmina zaliczana jest do terenów nie należących do tzw. „obszaru ekologicznego zagrożenia”. Podstawowe funkcje Gminy to rolnictwo (kluczowy sektor w gospodarce gminy -  sadownictwo i hodowla), turystyka oraz wypoczynek.

Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby – są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji „zdrowej żywności” i agroturystyki.

Więcej informacji: www.raciechowice.pl