dodano do planera
usunięto z planera
Gmina Siepraw
Gmina Siepraw

Gmina Siepraw leży na Pogórzu Wielickim, w zlewni rzek Raba i Skawinka, częściowo Gmina położona jest nad Zalewem Dobczyckim. Powierzchnia Gminy wynosi 31,9 km²,  zamieszkiwana jest  przez około  8 tys. mieszkańców. W jej skład wchodzą 4 wsie: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn.
Siepraw jest miejscowością powstałą przy starym tzw. węgierskim trakcie handlowym. Pierwsze wzmianki o nim, podobnie jak o Zakliczynie, pochodzą z lat 1325-27 (źródła wymieniają parafie w tych osadach). Siepraw od początków był osadą targową, za czasów Kazimierza Wielkiego mieszkańcy czerpali znaczne korzyści z handlu i opłat drogowych. Po upadku handlu z Węgrami wieś nabrała bardziej rolniczego charakteru, który przetrwał do aż do czasów współczesnych. Nieco krótszą metrykę historyczną posiada Czechówka wymieniona w zapiskach po raz pierwszy w 1398 r. i Łyczanka (II połowa XV w.).

Więcej informacji: www.siepraw.pl

GALERIA: