dodano do planera
usunięto z planera
Gmina Pcim
Gmina Pcim

Gmina Pcim leży w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. Jej obszar wynosi 88,59 km2, a ludność przekracza 10 tys. osób. Użytki rolne stanowią  41% powierzchni gminy, natomiast użytki leśne stanowią 49% obszaru gminy.
Do gminy należą 2 sołectwa: Stróża oraz Trzebunia.
Więcej informacji na: www.gminapcim.pl oraz www.ranchopcim.pl

GALERIA: