dodano do planera
usunięto z planera
Las Łyczyński (ścieżka)
Łyczanka

Informacje dodatkowe

  • Gmina : Siepraw
open_time
24h

OPIS:

Duży kompleks leśny, jeden z większych w centralnej części Pogórza Wielickiego, rozciąga się po wschodniej stronie górnej części doliny Sieprawki, na północny wschód od centrum Łyczanki. Mieszany las o bogatym składzie gatunkowym i bujnym runie porasta tu doliny dwóch niewielkich potoków oraz rozdzielający je grzbiet. Tu od południa głęboko wcina się w las wąska polana z zabudowaniami osiedla Bułówka. Las porastający teren o urozmaiconej rzeźbie jest przyjemnym miejscem do spacerów, dlatego też utworzono w nim ścieżki spacerowe oraz wytyczono szlak rowerowy.
comments powered by Disqus
Kategoria
Podkategoria
Gmina